від 11.04.2019 № 269/01-3-03

Керівникам закладів загальної середньої освіти

Про зарахування дітей до 1-х класів

Керуючись статтями 65, 66 Закону України "Про освіту", п.4 Положення про департамент освіти і науки облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.06.2018 № 257-р (зі змінами), на виконання доручення Міністерства освіти і науки України та у зв'язку з чисельними зверненнями керівників закладів загальної середньої освіти та батьків щодо зарахування дітей до 1 класу департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє таке.

1. Зарахування за місцем проживання. Право на першочергове зарахування.

Відповідно до абзаців другого і третього частини 1 статті 13 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, ГАРАНТУЄТЬСЯ, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти. Така гарантія реалізується, у тому числі, через частину 7 статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з якою право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Таким чином, дитина не зобов’язана, а має право навчатися в закладі освіти, на території обслуговування якого вона проживає. І таке її право гарантоване законодавством України.

Якщо батьки (один з батьків) дитини прийняли рішення скористатися наданим Законом гарантованим правом, то відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 16.04.2018 № 367 (даді - Порядок), ними (одним з них) може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві. Отже, повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком.

Першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу загальної середньої освіти підтверджене, тому для реалізації такого права потрібно обов'язково надати документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування відповідного закладу (лист МОНУ від 09.04.2019 №1/9-227). Непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи.

При цьому, варто звернути увагу, що місце проживання дитини або її батьків (одного з її батьків) та місце реєстрації їхнього проживання не є тотожними поняттями, тому практика використання місця реєстрації як єдиного можливого підтвердження відповідного місця проживання є неприпустимим обмеженням права дитини на першочергове зарахування.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу загальної середньої освіти рекомендуємо використовувати перелік документів, визначений пунктом 8 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 (далі - Порядок ведення обліку), що урегульовує питання ведення відповідного реєстру дітей, у тому числі шляхом внесення до нього даних за письмовою заявою батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників. При цьому, для підтвердження інформації про місце проживання дитини має бути надано один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

• паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

• довідку про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

• довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб";

• документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

• рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

• документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

• довідку про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

• акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»);

• інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Згідно з приміткою до статті 358 Кримінального кодексу України під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Таким чином, директори закладів загальної середньої освіти при вирішенні питання щодо першочергового зарахування дитини до 1 класу та розгляді документів, що мають підтверджувати місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти, мають переконатися у тому, що документ:

а) містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти;

б) складено, видано чи посвідчено особою, яка уповноважена на це відповідно до закону;

в) складено за формою та з реквізитами, визначеними відповідним нормативно-правовим актом.

Міністерство освіти і науки окремо наголошує, що відповідно до Кримінального кодексу України до кримінальної відповідальності можуть бути притягнені як службові, так і будь-які інші особи, які підробили та/або використали завідомо підроблений документ з метою підтвердження права дитини на першочергове зарахування до 1 класу закладу загальної середньої освіти.

2. Чи завжди потрібно підтверджувати місце проживання під час подання заяви до початкової школи.

У випадках, коли кількість поданих заяв НЕ ПЕРЕВИЩУЄ кількості місць в першому (перших) класі (класах), не виникає права на першочергове зарахування і, відповідно, не виникає жодної необхідності підтверджувати будь-яким документом місце проживання дитини або одного з її батьків.

3. Що робити дітям (їх батькам), які не можуть або не хочуть скористатися правом на першочергове зарахування.

Ще раз акцентуємо увагу на тому, що батьки мають право вільного вибору закладу освіти.

Батьки (один з батьків) мають право подати (але обов’язково до 31 травня) необхідні документи (їх копії) до будь-якого закладу освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

Такі вільні місця можуть з’явитися в закладі освіти після 01 червня, коли будуть зараховані діти, місце проживання яких було підтверджене відповідним документом. Згідно з Порядком кожен заклад освіти зобов’язаний оприлюднити кількість таких вільних місць впродовж двох робочих днів з дня їх появи.

На вільні місця діти зараховуються за результатами жеребкування, основні положення якого передбачені главою 2 розділу II Порядку.

Разом з тим, батьки дитини мають приймати зважене рішення про те, що вони не подаватимуть документи до закладу освіти за місцем свого проживання. Адже, якщо дитина не буде зарахована до жодного іншого закладу освіти за результатами жеребкування, виникне запитання щодо місця навчання дитини, а усі вільні місця у закладі освіти за місцем проживання дитини вже будуть.

4. Що може допомогти у забезпеченні прозорості у реалізації вимог Порядку при зарахуванні.

ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» на базі ІСУО, за побажаннями місцевих органів управління освітою та закладів загальної середньої освіти, розробили портал для зарахування дітей до першого класу - «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти».

Функціонал даного порталу дозволить закладам загальної середньої освіти:

• отримувати та оброблювати заяви на чергу в 1 клас в он-лайн режимі (роздруковувати готові форми заяв, згоди на обробку персональних даних батьків та дітей тощо);

• автоматизувати розподіл заяв на першочергові та другочергові;

• отримати журнал заяв як електронний архів, імпортувати дані в

Excel;

• надавати попередню інформацію про заклад (гуртки, секції, особливості навчання, профілі, мови навчання тощо).

Органу управління освітою:

• збирати статистику по кількості заяв до першого класу в розрізі

шкіл;

• переглядати наповнюваність закладів загальної середньої освіти;

• отримувати інформацію по кількості вільних місць в закладах;

• аналізувати статистику заяв та наповнюваність закладів для їх подальшого розвитку та модернізації.

Для того, щоб почати користуватись даним функціоналом, Вам необхідно зайти на портал schoolisuo.org під логіном та паролем до системи ІСУО. Детальні інструкції найближчим часом будуть розміщені у розділі «Підтримка». Якщо у Вас виникли питання або побажання з приводу функціонування та розвитку даної системи, звертайтесь за номерами телефонів: +38 (097) 678-76-50, +38 (093) 764-57-88; +38 (050) 203-44-65 або на електронну пошту: info@ekyrs.org.

Начальник Л.ГОЛЯН

Кiлькiсть переглядiв: 60

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.